âdilik

-ği is.
1. 普通, 平常, 一般, 平庸
2. 低下, 低级; 卑恶, 下贱, 卑鄙; 庸俗, 粗俗

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • adilik — is. 1. Adi şeyin halı. Qız etiraz etdi: – Söhbətlərimizdə adilik yoxdur. M. S. O.. 2. Bəsitlik, sadəlik, bayağılıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • adilik — is., ği Bayağılık, düşüklük, aşağılık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • qeyri-adilik — is. Qeyri adi şeyin halı; adətdən kənar olma; qeyri adi hal, qeyriadi şey (hadisə). İlyas bu gün hər tərəfdə bir qeyri adilik hiss edirdi. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ÂDİYYET — Adilik. Aşağılık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • aşağılık — is., ğı 1) Aşağı olma durumu, adilik 2) sf. Niteliği düşük, adi Bazen en aşağılık bir romanı tabii olarak okur. H. E. Adıvar Birleşik Sözler aşağılık duygusu aşağılık kompleksi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • düşüklük — is., ğü 1) Düşük olma durumu 2) Kurallara uymama durumu 3) mec. Adilik, bayağılık, seviyesizlik Birleşik Sözler bağırsak düşüklüğü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • faziletsizlik — is., ği Faziletsiz olma durumu Meşru sayılan adilik ve faziletsizliklerden hiçbiri onda yoktu. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • pespayelik — is., ği Alçaklık, soysuzluk Elmalarda da erikler gibi bir adilik, bir pespayelik vardır; hatta ne kadar iyisi olursa olsun... R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • fövqəladəlik — is. Fövqəladə şeyin halı; qeyri adilik, müstəsnalıq. <Komandir:> Buna görə də mən vəziyyətin fövqəladəliyini elan edir, buna qarşı hazırlanmağı təklif edirəm. S. H.. <Səriyyə:> Tutaq ki, həyatda, doğrudan da, belə bir fövqəladəlik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • fövqəltəbiilik — is. Fövqəltəbii şeyin halı; qeyri adilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • paradoksallıq — is. Qeyri adilik, ağlasığmazlıq, inanılmazlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.